Introduction Workshop in Swedish: Nora 23 Nov. 18:00

Nyfiken på de alternativa produktions- och distributionsformer som utvecklas av folk som vill säkerställa att planeten är beboelig?
Vill du veta mer om dina möjligheter att påverka klimatet?

Allt eftersom vår stordrift- på-gruv-och-skog-samhället krackelerar söker många alternativa sätt att driva på omställningen. Plattform Kooperativism har dykt upp som ett spännande alternativ till att handla från stora kedjor och ger en större makt till konsumenter. Just nu pågår arbete på en app som kallas på engelska “One Planet Purchasing” – ungefär att börja handla nu som om vi har  bara ett planet. 

Det handlar dock inte bara om appar. Vårt sätt att organisera oss behöver ändras – vårt tankesätt kring hur vi handla men främst huruvida vi kan lita på varandra så att vi kan dela saker, investera tillsammans och även handla av varandra mer.

Här kommer det kooperativa in. För att vi ska kunna kommer samman för att skapa nya sätt att handla behöver vi utveckla det kooperativa – både ur plattform men även inköp och ägandet. (One planet purchasing initiativet samlar allt material på 146help.avbp.net.)

One planet purchasing söker grupper som vill agera som “testpiloter” av den kooperativa processen. Workshopen introducerar kort One planet Purchasing för att få lite feedback men huvudfokus ligger på processen – från att vara en grupp som vill se en förändring av hur vi producera och konsumera till att gå samman på samköp.

Workshops moment

Stephen Hinton, f.d.Styrelseledamot på JAK Banken och Medgrundare till Omställningsrörelsen i Sverige ge en bakgrund till de möjligheter som växer ur missnöje med dagens system och nyteknik. Han berättar om ett spännande projekt han är med i för att skapa inköps klubbar – där grannar, kvarter, byar kommer samman för att det de handla ska passa deras plånböcker och önskemål.

Workshop

Workshopen ger dig möjlighet att utforska vad just du skulle kunna köpa in annorlunda och planet-vänligt. Även hur, med olika samköps möjligheter som ny teknik erbjuder:

Till exempel

  • Lokalmat, ekologiskt
  • Verktyg och husgeråd som du delar med andra
  • Reparationstjänster – som förlänga livet av dina saker 
  • Andra tjänster- såsom lokalproducerade el.

VI tar även upp hur du som företagare kan erbjuder dina tjänster till nya, miljömedvetna kundgrupper

Appen: Stephen vill gärna visa appen och får feedback som han kan förmedla till utvecklingsteamet.

Detaljer

Vi håller till i Kafé Björk,

23 nov. kl 18:00-20:45

Läs mer om 146 på https://146help.avbp.net

Kontakta Stephen Hinton stephen.j.hinton@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *